INFORMATIE VOOR MUSICI

Concerteren solo of met uw eigen ensemble?

Voor gevorderde musici (klassiek geschoold; conservatoriumstudenten) is er in Atelier Préporché gelegenheid tot het geven van een concert. Een vleugelpiano is beschikbaar; accommodatie voor het verblijf van uw ensemble ter plaatsen. Tevens kunnen wij een concert-reeks in de Bourgogne voor u en/of uw ensemble organiseren. Onze accomodatie leent zich uitstekend voor een ensemble studie week. Advies en muzikale ensemble begeleiding kan door Angelique Otten gegeven worden. Angelique heeft aan het Koninklijk conservatorium van Amsterdam blokfluit gestudeerd. Zij maakt in Frankrijk deel uit van diverse muziek ensembles. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Masterclass geven/begeleiden?

Muziekdocent, u kunt aan uw eigen leerlingen een masterclass in Frankrijk geven. Wij hebben in Preporche de concert ruimte met vleugel, oefen ruimtes met piano, accommodatie voor het verblijf van uw groep en publiek indien u een concert wilt geven. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Concert solo or with your own ensemble?

For advanced musicians (classically trained; conservatory students) there is the opportunity to give a concert in Atelier Préporché. A grand piano is available; accommodation for the stay of your ensemble on site. We can also organize a series of concerts in Burgundy for you and / or your ensemble. Our accommodation is perfect for an ensemble study week. Advice and musical ensemble accompaniment can be given by Angelique Otten. Angelique studied recorder at the Royal Conservatory of Amsterdam. She is part of various music ensembles in France. Contact us for further information.

Giving / supervising a master class?

Music teacher, you can give a master class in France to your own students. In Preporche we have the concert room with grand piano, rehearsal rooms with piano, accommodation for the stay of your group and audience if you want to give a concert. Contact us without obligation.