INFORMATIE VOOR MUSICI

‘De Kamergalerie’ nodigt jonge klassiek geschoolde musici die willen deelnemen aan een concerttournee in Frankrijk, van harte uit om vrijblijvend contact op te nemen.

Wij hebben mogelijkheden voor kleine ensembles.